Štampa

 

Plan rada do kraja semestra: 

 - 26. aprila - Virtualni prostor na Internetu i Političko delovanje putem Interneta

 - 10. maja - Informatika i Opšta teorija informacija

 - 17. maja - Konsultacije i ispitna pitanja (po potrebi)

Na vežbama ćemo se baviti završenim i nezavršenim veb-sajtovima studenata.

 

Prisustvo na predavanjima 2021.g. do 12. aprila

 

 Vežbe će biti održavane ponedeljkom od 16:00 do 17:30, svake druge nedelje po jedna grupa:

 - Spiskovi za Grupu A, i

 - Spiskovi za Grupu B.

 

Na ovom sajtu će biti objavjlivane aktuelne informacije o održavanju predavanja i vežbi tokom semestra.

*********************

*********************

*********************

 

 

- Ispit mogu polagati samo studenti koji (najkasnije) dan pre ispita urade Praktičan rad.

- Da bi se izbegle gužve, ispit mogu polagati samo studenti koji dan pre ispita e-mailom potvrde da će izaći na ispit a u odgovoru će dobiti tačan termin polaganja. 

- Dodjite na ispit 15 minuta ranije i sačekajte da vas prozovem. Nemojte ulaziti sami dok ne završi prethodna grupa.

 

- UPUTSTVO za upotrebu stranice "Informatika" u postupku pripreme za polaganje ispita: 

 

 

CILJ, SADRŽAJ I ISHODI PREDMETA

U okviru predmeta razmatraju se sledeća pitanja: smisao upravljanja; informacija kao osnova procesa upravljanja sistemima; sistemski pristup: razvoj i karakteristike mašina za obradu informacija (računari); informatika kao naučna disciplina koja se bavi proizvodnjom, čuvanjem, preradom, i deseminacijom informacija; fenomen Interneta (nastanak i razvoj), mašine za pretraživanje Interneta, servisi na Internetu, kompjuterski virusi, karakteristike nastajućeg informatičkog društva - društva zasnovanog na proizvodnji informacija (mrežna organizacija, dekompozicija, postmoderna); uticaj Interneta u politikologiji i društvenim naukama, osnovne društvene posledice Interneta i njegovog budućeg razvoja.

 

 

PREDISPITNE OBAVEZE

 

1. Prisustvo na predavanjima:

2. Praktičan rad

3. Test (Primer Testa iz 2014. godine)

4. Kolokvijum

 

******************************************************** 
********************************************************

 ********************************************************

 

 

NASTAVNI MATERIJAL

Obaveznu literaturu čine udžbenici:

Dopunsku literaturu čine sledeći tekstovi i prezentacije:

 

 

USMENI ISPIT

 

Način polaganja ispita 

Kriterijum ocenjivanja 

Informacije za "stare" studente koji polažu predmet "Kibernetika i informatika" 

 

 ---  Nepristojno je e-mailom ili na hodniku postavljati pitanja za koja na ovom veb-sajtu postoje odgovori ---