Adresa:

  • Fakultet političkih nauka, Jove Ilića 165, 11000 Beograd
  • II sprat, kabinet 91

Telefon:

  • 011 / 3092-999 (centrala)
  • 011 / 3092-833

e-mail:

Konsultacije:

  • četvrtkom od 12:00
  • dolazak treba najaviti e-mailom dan ranije zbog mogućeg poklapanja sa predavanjima, ispitima i dr.