With Internet, You'll never walk alone. 

 

 Nebojsa Mrdja

Datum i mesto rodjenja:
   - 17.12.1964., Beograd 

Obrazovanje:
   - OŠ "Marko Orešković", Novi Beograd
   - IX gimnazija, Novi Beograd
   - I ekonomska, Beograd
   - Ekonomski fakultet, Beograd
      * Osnovne studije: Ekonomska teorija
      * Magistratura: Politika privrednog razvoja
   - Fakultet političkih nauka, Beograd
      * Doktorat: Informatičko društvo i mrežna organizacija preduzeća

Radno angažovanje:
   - 1989-1991 - Ekonomski institut, Beograd (spoljni saradnik)
   - 1992-1993 - Republički zavod za razvoj, Beograd
   - 1993-2004 - Agencija "Mrdja", Novi Beograd
   - 2004- ...... - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Konsultantske aktivnosti:
   - U periodu od 1989 do danas učestvovao u više od 400 konsultantskih projekata (restrukturiranje preduzeća, studije opravdanosti investicija, poslovni planovi, procene vrednosti preduzeća i sl.)

Najvažniji objavljeni radovi:
   - Informatičko društvo i mrežna organizacija preduzeća, 2008
   - Finansijske projekcije i poslovno odlučivanje, 2008  (Softver za finansijske projekcije)
   - Informatizacija društva - nove mogućnosti i krupne posledice, 2016