Feasibility study is document wich contain market, technological and financial analysis of future investment. 

Feasibility study is the basis for making a decision on the realization of the investment.

 

Example of financial analysis - tables

Example of financial analysis - charts

 


Ranije je više bio korišćen pojam "Investicioni program" a danas se češće koristi "Studija izvodljivosti". U svakom slučaju radi se o dokumentu u kome su analizirani tržišni, tehnološki i finansijski aspekti potencijalne investicije na osnovu čega se donosi odluka o realizaciji (ili o odustajanju) od investiranja.

Više o ovoj temi možete pronaći u knjizi "Finansijske projekcije i poslovno upravljanje" a u nastavku je prezentirano nekoliko primera kako izgledaju tabele i grafikoni kao deo finansijske analize.

 

Primer finansijske analize - tabele

Primer finansijske analize - grafikoni